Keratoconus

Hvad er Keratoconus

Keratoconus er en ikke-inflamatorisk øjensygdom, hvor hornhinden udtyndes og ændrer facon. Keratoconus udvikler sig forskelligt og rammer ofte begge øjne. Hornhindens facon og brydning bliver ofte uregelmæssig, hvilket kan medvirke til ekstreme synsfejl, og som kan være svære at korrigere med briller eller almindelige kontaktlinser. Den hyppigste behandling til korrektion er speciel-fremstillede kontaktlinser, som ofte må tilpasses i et formfast design. Formfaste kontaktlinser kan reducere øjets uregelmæssige overflade ved hjælp af væske mellem øje og kontaktlinse. I mild grad af keratoconus er det muligt at korrigere uregelmæssig synsfejl med specielle bløde kontaktlinser.

Der findes flere muligheder indenfor kontaktlinser end nogensinde før. Vi har et bredt sortiment af alle relevante kontaktlinser til keratoconus.
Klinikken har en høj ekspertise, når det gælder udredning af synsfunktion og valg af kontaktlinser til personer med keratoconus. Første valg vil ofte være kornealinser, som er små formfaste kontaktlinser. Kornealinsen tilpasses på den uregelmæssige hornhinde, og kan derfor være krævende at tilpasse til øjets facon. Kornealinsen vil oftest give den bedste synskvalitet og de bedste betingelser i forhold til ilt og opretholdelse af hornhindens(kornea) fysiologi. Klinikken har flere forskellige design indenfor kornealinser, og vi designer selv linserne i svære tilfælde.

Alternativet til kornealinsen er sklerallinsen, som er en større formfast kontaktlinse, som tilpasses på sklera, den hvide senehinde. Hvis hornhinden er udtalt uregelmæssig, vil sklerallinsen anvendes som alternativ til kornealinsen. Sklerallinsen skal påfyldes med fysiologisk saltvand, før linsen påsættes øjet. På grund af linsens store diameter kan det virke intimiderende at isætte den store linse, men sklerallinsen vil ofte føles behagelig, da den stort set ikke bevæger sig på øjet.

Den teknologiske udvikling indenfor bløde kontaktlinser giver flere med keratoconus mulighed for brug af bløde design.

Bløde kontaktlinser er mere og mere en hyppigere optisk mulighed i takt med, at flere med keratoconus får forebyggende behandling med UV Cross Linking. Dog er det vigtig at vurdere synskvaliteten med en blød kontra formfast kontaktlinse.

Det er ikke muligt at kurere keratoconus, men forebyggende behandling kan stoppe udviklingen ved anvendelse af en teknik kaldet UV Cross-linking. Behandlingen tilbydes primært på Glostrup og Aarhus Øjenafdeling. Behandlingen foregår i lokalbedøvelse og kræver ingen indlæggelse.
Øjenlægen “løfter” hornhindens yderste epithel for derefter at dryppe med B-vitamin kombineret med UV-stråling. En metode 
som forstærker hornhinden og mindsker progression af øjensygdommen. Studier nationalt og internationalt viser en succes på 90%. 

I klinikken har vi mange års erfaring med screening af keratoconus og anvender den mest anderkendte teknologi til screening og vurdering af keratoconus. I tilfælde af mistanke om progression henviser vi, afhængig af din bopæl, til øjenafdelingen Glostrup Hospital  eller Aarhus Øjenafdeling.

Keratoconus udvikler og forandrer sig hyppigere i de yngre år. Efter 30 års alderen er det mere sjældent, at øjensygdomme keratoconus forværres.
Center for Kontaktlinser & Specialoptik anvender den højeste standard til screening af øjensygdommen keratoconus. Pentacam fra Oculus er
internationalt den mest anerkendte og valide måling til diagnostik og screening af hornhinden. Pentacam anvendes bl.a. på Øjenafdelingen Glostrup 
Hospital og Aarhus Universitetshospital, der udfører forebyggende UV Cross-linking behandling af keratoconus. UV Cross-linking kan stoppe ud-
viklingen af keratoconus, hvor forskning har vist en virkning på 90% af behandlede øjne. Pentacam bruges til at dokumentere indikation for be-
handling med UV Cross-Linking, hvilket gør vores klinik i stand til at screene og sammenligne med tidligere målinger og henvise til behandling.

Det er muligt for personer med keratoconus at få en ny hornhinde, som oftest tilbydes hvis hornhinden pga arvæv er uklar eller forhold gør, at det ikke er muligt at tilpasse kontaktlinser. Der findes en række forskellige teknikker alt afhængig af hornhindens tilstand. Se yderligere information om typer transplantationer via følgende link http://keratoconus.dk/keratoconus/hornhindetransplantation

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.