Samsyn og behandling

Samsyn og træning

Vi er specialiseret i udredning af samsyn, træning og rehabilitering ved en række sygdomme og nedsatte funktioner, der kræver behandling til genoprettelse af synsfunktion og bearbejdning af visuelle synsindtryk. 
Center for Kontaktlinser & Specialoptik læner sig op ad nationale og internationale standarder på området. Vi påbegynder primært behandling af personer, der er færdigudredt hos speciellæger eller i et koordineret forløb. Vi har et bredt tilbud, der sikre et højt fagligt niveau med henblik på udredning og faglig indsats, som f.eks. optisk udredning, briller, kontaktlinser og synstræning. Klinikkens personale har flere års erfaring fra øjenafdelinger og rehabiliteringsområdet. 

I Danmark rammes ca. 25.000 personer årligt af hjernerystelse. Hjernerystelse er en tilstand, der kan give symptomer som fx hovedpine, svimmelhed, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, lyd- og lysfølsomhed og andre synsproblemer. Mange med hjernerystelse har store gener af disse symptomer, men i langt de fleste tilfælde forsvinder de af sig selv i løbet af få uger. Undersøgelser viser, at ca. 10 pct. af patienter med hjernerystelse har symptomer i mere end 3 måneder uden at opleve bedring. Denne gruppe kendes under diagnosen Postcommotionel Syndrom (PCS). De synsproblemer, der ses i forbindelse med hjernerystelse, er hovedpine i forbindelse med læsning, dobbeltsyn, problemer med at fokusere på de nære ting, hurtig udtrætning ved læsning, genlæsning af samme linje, reduceret læseeffektivitet, problemer med at fastholde læsested og huske det læste.

I Danmark rammes ca. 12000 om året af enten en blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Begge tilstande benævnes ofte som slagtilfælde, apopleksi eller stroke.

Hvis man rammes af stroke, kan sygdomsbilleder variere meget. Nogle patienter får næsten ingen men` og andre rammes hårdt af fx lammelse, talebesvær eller besvær med at forstå og bearbejde ting.

En stroke kan påvirke synet. De mest almindelige symptomer er dobbeltsyn, lysfølsomhed eller problemer med at orientere sig sikkert pga. blindhed i dele at synsfeltet.  

Dobbeltsyn kan afhjælpes med briller hvor det ene brilleglas blændes eller med prismeglas. Hvilken type brilleløsning der er bedst, afhænger af synsskadens omfang.

Ved hjernebetinget lysblænding kan visse former for farvede brilleglas afhjælpe.

Hvis en stroke har ramt hjernens synscenter, påvirkes synsfeltet. Hvis fx hjernens venstre synscenter er påvirket vil synsfeltet i højre side blive helt eller delvist blindt. Når man har blindhed i højre side oplever mange patienter, at højre øje ser dårligt. Virkeligheden er at begge øjne har normal synsskarphed, men at begge øjne har et blindt felt i højre side. 

En patient der er blind i højre side kan fx have svært ved at læse en bog, da der er svært at følge en linje fra venstre mod højre. Er man blind i venstre side, vil man have svært ved at finde den næste linje.

Genoptræning af synsfeltskader er ikke muligt, men en præcis udmåling af synsfeltet og en forklaring på, hvordan det manglende synsfelt påvirker dagligdagen, er vigtig for at kunne tillære færdigheder så hverdagen blive lettere.  I visse tilfælde kan speciel slebne brilleglas udvide patientens synsfelt, så det bliver nemmere at orientere sig, men dette fordrer, at patienten har mentalt overskud.  

Symptomer kan være:

  • Svimmelhed, hovedpine og kvalme
  • Dobbeltsyn
  • Udtrætning og koncentrationsbesvær ved læsning
  • Læsning og forståelse af teksten
  • Urolig søvn
  • Nedsat og besværet øjenkontakt
  • Ubehag ved for mange stimuli i åbne pladser og større mængde personer
  • Ubehag ved bevægelser
  • Usikker gang
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.