foto henriks artikel

SYNSPROBLEMER VED HJERNERYSTELSE

På Synscentralen i Vordingborg er effekten af samsynsbehandling blevet evalueret hos en gruppe patienter med hjernerystelse og længevarende synsproblemer. Resultatet viste, at ud af 132 patienter med hjernerystelse havde 52 konvergensinsufficiens på grund af deres hovedtraume. Samsynsbehandling havde en positiv effekt. 

AF HENRIK HOLTON, OPTOMETRIST 

Inden for de seneste år er der sket en markant stigning af patienter henvist med hjernerystelse (commotio cerebri) og synsvanskeligheder til Synscentralen i Vordingborg.

I Danmark rammes ca. 25.000 personer årligt af hjernerystelse. Hjernerystelse er en tilstand, der kan give symptomer som fx hovedpine, svimmelhed, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, lyd- og lysfølsomhed og andre synsproblemer. Mange med hjernerystelse har store gener af disse symptomer, men i langt de fleste tilfælde forsvinder de af sig selv i løbet af få uger.

Undersøgelser viser imidlertid, at ca. 10 pct. af patienter med hjernerystelse har symptomer i mere end 3 måneder uden at opleve bedring (McCrea et al. 2013). Denne gruppe kendes under diagnosen Postcommotionel Syndrom (PCS).

Personer med PCS har ofte svært ved at kunne varetage deres job og sygemeldes typisk i længere perioder. For nogle er det nødvendigt med flexjob efter en sygeperiode, og flere har svært ved leve et helt almindeligt liv på grund af deres symptomer.

PCS-patienter har ofte brug for et specialiseret tværfagligt rehabiliteringsforløb, før de oplever bedring af deres symptomer. I forbindelse med synsproblemer er det ofte en optometrist, der varetager den synsmæssige udredning, herunder samsynsbehandling. 

 

Synsproblemer ved PCS

Det stød eller slag, der rammer hovedet, kan forårsage chokbølger, der dels går gennem hjernen og dels går igennem kraniet. Chokbølgerne samt de svingninger, der opstår i hjernen ved stødet, kan forårsage skade af hjernens neurostruktur. Særligt hjernestammen er følsom for disse påvirkninger, hvilket muligvis kan forklare, hvorfor mange PCS-patienter får samsynsproblemer, idet de nervekerner, der styrer øjenbevægelser, sidder i hjernestammen.

En metaanalyse fra 2019 har opgjort andelen af de synskader, der kan opstå i forbindelse med PCS. Her ses, at samsynsproblemer er overrepræsenteret (ICD 10, DH 51). 37,3 pct. har konvergensinsufficiens, og 43,2 pct. har akkomodationsinsufficiens. Herudover havde 6,6 pct. synsfeltudfald. Ingen i gruppen havde tab af visus (Merezhinskaya et al. 2019).

Hos personer uden hjerneskade er frekvensen ved konvergensinsufficiens 3-5 pct og 3 pct. ved akkomodationsinsufficiens. 

De subjektive symptomer, der rapporteres fra PCS-patienter med konvergens- og akkomodationsinsufficiens, er hovedpine i forbindelse med nærarbejde, dobbeltsyn, problemer med at fokusere på de nære ting, hurtig udtrætning ved læsning, genlæsning af samme linje, reduceret læseeffektivitet, problemer med at fastholde læsested og huske det læste.

Herudover er lysfølsomhed en hyppig synsklage. Sidstnævnte symptom er ofte cerebralt betinget og sædvanligvis ikke relateret til dårligt fungerende samsyn.

Det er veldokumenteret, at samsynsbehandling kan gavne raske personer med konvergens-og akkomodationsinsufficiens, men effekten hos PCS-patienter er stadig sparsomt belyst.

 

Symptomer hos henviste patienter

På Synscentralen har der i 2018 til 2020 været henvist 132 PCS-patienter med synsproblemer med en gennemsnitsalder på 42,6 år. Yngste patient var 16,7 år og ældste 75,4 år. Henvisningskriteriet var, at patienterne skulle have haft symptomer i mere end 6 måneder.

Ud af de 132 henviste patienter blev 52 med en gennemsnitsalder på 43,8 år diagnosticeret med konvergensinsufficiens. Yngste patient var 23 år og ældste 75,4 år. 

Den resterende gruppe fordelte sig med følgende diagnoser. 10 patienter havde anden form for samsynsforstyrrelse (fx skeleamblyopi), 23 havde ukorrigerede refraktionsanomalier, 6 havde vertikal diplopi, og 33 havde uspecifikke synssymptomer. 8 patienter oplevede remission af deres symptomer.

Af hele gruppen på 132 klagede 80 pct. over lysfølsomhed.

Ingen af de henviste patienter havde synsproblemer inden deres PCS.

 

Effekt af samsynsbehandling

Hver patient fik undersøgt syn- og samsynsfunktion. Konvergensnærpunkt og akkomodationsamplituden blev udmålt med R.A.F. Near Point Ruler.

Ved konvergensinsufficiens blev patienten tilbudt et hjemme-samsynsbehandlingsprogram med træning 6 ud af 7 dage og med 20 minutters daglig træning. Træning kunne også opdeles til 2 x 10 minutters træning.

Til træning skulle borgeren anvende en anerkendt og evidensbaseret metode. Patienten blev instrueret i brug af træningsudstyr og fik en tid til opfølgning efter ca. 8 uger. Patienten fik besked om at melde afbud til kontrollen, hvis de ikke havde haft overskud til at udføre træningen som aftalt.

For at måle effekten af samsynsbehandlingen er der foretaget en retrospektiv gennemgang af patienternes journaler fra 2018 til 2020, hvor der er noteret konvergensnærpunkt og symptomer fra før og efter behandling.

Resultater

Af de 52 PCS-patienter, der fik diagnosticeret konvergensinsufficiens, er 27 personer afsluttet. De resterende 25 er endnu ikke færdigbehandlet.

Af de 27 afsluttede patienter, der startede på hjemme-samsynsbehandlingsprogram havde 21 patienter (78 pct.) god effekt af træningen, mens 6 patienter (22 pct.) ikke havde psykiske overskud til at gennemfører den daglige træning.  

For de 21 patienter, der fuldførte træningen, blev konvergensnærpunktet forbedret fra at være reduceret (20 cm) til normal (8 cm), hvilket er statistisk signifikant (p=0,001), og alle havde helt eller delvis remission af deres synsrelaterede symptomer.

 

Konklusion

Resultatet viser, at der er en stor forekomst af konvergensinsufficiens (frekvens: 39 pct) i gruppen af henviste patienter med PCS, hvilket er sammenligneligt med andre internationale studier.  

Resultatet af de 132 henviste patienter viser derfor, at der formentligt er sammenhæng mellem dårligt fungerende samsyn og hjernerystelse, samt at samsynsbehandling af PCS-patienter med konvergensinsufficiens har en gavnlig effekt. Både patienternes egen oplevelse af remission sammenlignet med forbedring af konvergensnærpunktet bekræfter dette. 

Behandlingen af patienternes data har flere svagheder. Antallet i forsøgsgruppen er lille, der er ingen kontrolgruppe, og de bløde og de målbare data kunne være præciseret bedre.

Resultaterne lægger derfor op til en større undersøgelse af samsynsbehandling af PCS-patienter med synsproblematik. Denne gruppe patienter har ofte store udfordringer i forbindelse med deres hovedtraume, og samsynsbehandling kan vise sig, at være et godt supplement, til den store palet af tværfaglig behandling, tilstanden ofte kræver.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.